Zmiana numeru konta

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

informujemy o zmianie numeru konta. Wszelkie płatności prosimy regulować na poniższy numer bankowy:

36 9511 0000 0000 3955 2000 0010 / Bank Spółdzielczy w Toruniu