STAROSTWO – I nagroda

I Nagrodę w Konkursie w wysokości 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymuje :

Opracowanie konkursowe o numerze 032

UCZESTNIK KONKURSU

Toprojekt Marek Wawrzyniak,
ul. Chrobrego 21, 44-200 Rybnik

Skład zespołu autorskiego:

 1. Marek Wawrzyniak 
 2. Karol Wawrzyniak 
 3. Agata Skiba 
 4. Pushkraj Tambdey 
 5. Katarzyna Mazurek  
 6. Monika Dudzik 
 7. Marek Lis 
 8. Jakub Pielecha 

Opinia sądu konkursowego o pracy konkursowej

Nagrodę przyznano za czytelny układ przestrzenny, poprawne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, bezpieczeństwo i komfort użytkowników oraz optymalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Projektanci uwzględnili w pracy konkursowej warunki geologiczne w szczególności wysoki poziom wód gruntowych umiejscawiając parking na poziomie terenu pod budynkiem. Poprzez ograniczenie liczby kondygnacji, zlokalizowano podstawowe funkcje na jednym poziomie. Na uwagę zasługuje konstrukcja przykrycia dwukondygnacyjnej sali operacyjnej i sali rady zaprojektowanej z drewna klejonego, a na ścianach zaprojektowano panele akustyczne z jasnego drewna sprawiając, że wnętrze stanie się ciepłe, przyjazne i przytulne. Sala rady jest otwarta zarówno na widok z hali operacyjnej, jak i z zewnątrz.

Budynek o wysokości do 12 m posiada trzy kondygnacje o czytelnej i prostej formie. Pionowe przeszklenia w rytmicznym układzie zapewniają doświetlenie wnętrza i ograniczają przegrzewanie się budynku.  Projekt harmonijnie nawiązuje do otoczenia formą i wysokością budynku, zachowaniem istniejącego drzewostanu i wprowadzeniem rozwiązań ograniczających negatywny wpływ budynku na środowisko naturalne, takich jak zielone dachy, montaż paneli fotowoltaicznych, retencyjność wód opadowych.

STAROSTWO – II nagroda

II Nagrodę w Konkursie w wysokości 40 000,00 zł brutto (słownie : czterdzieści tysięcy złotych) otrzymuje:

Opracowanie konkursowe o numerze 008

UCZESTNIK KONKURSU

DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ, 
ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin

Skład zespołu autorskiego:

 1. Wojciech Dunaj 
 2. Rafał Stemporowski 
 3. Anna Drygalska 

Opinia sądu konkursowego o pracy konkursowej

Nagrodę przyznano za skuteczne zrealizowanie założenia projektu budynku charakteryzującego się „rzeczowością, transparentnością i wyważonym umiarem”. Zaprojektowano obiekt o  jednoznacznym charakterze, nadający wyraz otoczeniu, bez epatowania przesadną formą czy detalem, stanowiący dla użytkowników i interesantów przestrzeń przyjazną. Zakładane rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i instalacyjne  odpowiadają założeniom współczesnej, zrównoważonej architektury opartej na neutralności klimatycznej i minimalizowaniu wpływu na środowisko w czasie cyklu życia budynku.

Rozwiązanie obsługi komunikacyjnej, w tym system parkowania, sprawne funkcjonalnie, jednak wymuszają realizację kondygnacji podziemnej, co wpływa na wzrost kosztów realizacji. 

Rozwiązanie strefy wejściowej jako równocześnie strefy rekreacji z zieleńcem dla interesantów i placem zabaw dla dzieci uznać należy za prawidłowe.

Budynek pomimo wyraźnego wydzielania zespołów funkcjonalnych posiada zwartą strukturę czytelną w przestrzeni otoczenia.

Walorem pracy jest ukształtowanie obiektu z czytelnym podziałem artykułującym wewnętrzną strukturę Starostwa, widocznym dodatkowo z racji różnicy wysokości poszczególnych części budynku – niższej, dwukondygnacyjnej mieszczącej „wydziały” i wyższej trzykondygnacyjnej mieszczącej „jednostki organizacyjne”.  Zlokalizowany w tej części wewnętrzny dziedziniec zapewnia stały kontakt pracowników i interesantów z zielenią, a powtarzające się układy funkcjonalne poszczególnych jednostek organizacyjnych pozwalają na lepszą orientację interesantów w budynku. 

Zaletą projektu jest sposób rozwiązania fasad, odmienny dla każdej z części budynku, chociaż zachowujący jednolitą ich strukturę, co zdecydowanie uczytelnia odbiór złożonego funkcjonalnie obiektu ułatwiając orientację. 

Drewno jako materiał konstrukcyjny i elewacyjny czerpie z lokalnej architektury Kujaw, ociepla obiekt o funkcji urzędu. Rozwiązania materiałowe opierające się o zastosowanie drewna i pochodnych wpływają pozytywnie na możliwość powstania w obiekcie środowiska biofilicznego, właściwie oddziałującego na użytkowników.

Zaproponowane rozwiązania instalacyjne i ekologiczne zapowiadają budynek dobrze realizujący postulat zrównoważenia środowiskowego, czego potwierdzeniem jest uzyskany wskaźnik EP = 40 kW/m2/rok.

STAROSTWO – III nagroda

III Nagrodę w Konkursie w wysokości 30 000,00 zł brutto (słownie : trzydzieści  tysięcy złotych) otrzymuje :

Opracowanie konkursowe o numerze 034

UCZESTNIK KONKURSU

Ambient Magdalena Pios

ul. Kobielska 32/8 04-359 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

 1. Magdalena Pios 
 2. Zofia Sobolewska 
 3. Katarzyna Wakuła 
 4. Rafał Chmielewski 
 5. Jacek Antoni Kostrzewa 
 6. Julianna Skuz 
 7. Karol Langie 

Opinia sądu konkursowego o pracy konkursowej

Sąd konkursowy docenił zaproponowany układ urbanistyczny założenia, szczególnie zaprojektowanie odrębnych brył budynku Starostwa oraz budynku parkingu wielopoziomowego. Takie rozwiązane zapewnia możliwość etapowania realizacji inwestycji, ale także dostosowania powierzchni parkingu adekwatnie do faktycznego zapotrzebowania miejsc parkingowych, również na późniejszych etapach cyklu życia budynku.

Poprzez zaprojektowanie zielonego dziedzińca, łączącego funkcjonalnie budynek Starostwa Powiatowego z budynkiem garażu wielopoziomowego, osiągnięto efekt wewnętrznej, intymnej przestrzeni, przyjaznej zarówno dla pracowników urzędu, jak i dla jego klientów. Dodatkowe wydzielenie tej strefy wewnętrznej zapewnia odmienne wykończenie elewacji bryły głównej, od strony dziedzińca drewniane w kontraście do elewacji wykończonej cegłą od strony ulicy Marii Skłodowskiej – Curie.

Rozwiązania projektowe przedstawione w koncepcji oceniono jako poprawne i spełniające wymagania Zamawiającego przedstawione w regulaminie konkursu.

Na uwagę zasługują również rozwiązania proekologiczne związane z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko, których zastosowanie zapewniło bardzo niskie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną. Osiągnięto to również poprzez odpowiednie ukształtowanie bryły budynku oraz ograniczenie przeszkleń do niezbędnego minimum.

STAROSTWO – wyróżnienie równorzędne

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE w wysokości 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymują:

Opracowanie konkursowe o numerze 041

UCZESTNIK KONKURSU

Dot Architekci Spółka z o.o.
ul. Słowackiego 32/34 lok 27, 87-100 Toruń

Skład zespołu autorskiego:

 1. Filip Kaszewski
 2. Mikołaj Konieczny
 3. Marek Kaszewski 

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej

„Pionierski przykład wykorzystania Sztucznej Inteligencji w pracy” – takim hasłem wstępu autorzy rozpoczęli prezentację swojej koncepcji. W obiekcie przewidziano zastosowanie Sztucznej Inteligencji, która wspiera pracę użytkowników budynku i ułatwia korzystanie z usług urzędu Klientom poprzez m.in. automatyczne wypełnianie wniosków. Sprawuje również kontrolę nad budynkiem, jego ogrzaniem, zużyciem energii etc. 

Obiekt został podzielony na pięć tzw. sekcji o określonych funkcjach, połączonych ze sobą wspólnym zagospodarowaniem terenu i parkingiem podziemnym, co stanowi ciekawe rozwiązanie. Główne patio, przestrzeń zielona ogólnodostępna, oddzielone zostało od frontu działki zadaszonym pasażem. Architektura przyjazna w odbiorze a jednocześnie utrzymująca powagę urzędu. Ciepła kolorystyka, elewacja wykonana z naturalnych materiałów, wyposażona w donice z zielenią ją okalającą.

STAROSTWO – wyróżnienie równorzędne

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE w wysokości 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymują:

Opracowanie konkursowe o numerze 014

UCZSETNIK KONKURSU

P2PA Sp. z o.o. 
ul. Rynek 25, 50-101 Wrocław

Skład zespołu autorskiego:

 1. Jakub Podgórski
 2. Maciej Popławski

Opinia sądu konkursowego o pracy konkursowej

Jury konkursu przyznało pracy wyróżnienie za stworzenie architektury o prostej i wysublimowanej formie, jednocześnie odpowiadającej w sposób twórczy na potrzeby i problematykę funkcjonowania nowoczesnego urzędu. Komisja konkursowa wysoko oceniła warsztat projektowy – minimalistyczne w wyrazie a przy tym ciekawe proporcje budynku przy powściągliwym doborze rozwiązań elewacyjnych i materiałów. Podział przestrzeni został dostosowany do aktywności w budynku poprzez czytelny układ funkcjonalny pozwalający na strefowanie funkcji a zarazem możliwość interakcji pomiędzy pracownikami urzędu i społeczeństwem. 

Doceniono proste i równocześnie utylitarne wnętrza. Doskonale zaprojektowany przy zastosowaniu ograniczonej ilości materiałów reprezentacyjny hol główny (drewno, beton) oraz ich konsekwentne i spójne zastosowanie, pozwoliło uzyskać klimat budynku o zrównoważonej i nowoczesnej formie. Słusznie zdecydowano o usytuowaniu części parkingu w poziomie przyziemia, powściągliwie dostosowując otoczenie do prostej formy budynku. 

Część opracowania poświęcona odpowiednio rozwiązanym zagadnieniom technologicznym, które wyróżniają się spójnością założeń i holistycznym podejściem do problematyki współczesnej architektury, jej trwałości w czasie i zminimalizowaniu wpływu na środowisko.

STAROSTWO – wyróżnienie równorzędne

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE w wysokości 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymują:

Opracowanie konkursowe o numerze 030

UCZESTNIK KONKURSU

Skład zespołu autorskiego:

 1. Stefan Zieliński
 2. Ziemowit Belter
 3. Paulina Belter
 4. Miłosz Stopiński
 5. Daniela Owedyk-Idziak
 6. Łukasz Idziak

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej

Koncepcja urbanistyczna stawia na kampusową formę kwartałową, odwołującą się do przyjaznych dla ludzi proporcji śródmiejskich. Zabudowa otacza istniejący szpaler drzew, tworząc atrium w formie parku kieszonkowego. Ta architektoniczna organizacja przestrzeni nie tylko harmonizuje z otoczeniem, ale także kształtuje przyjazny dla człowieka kontekst.

Perspektywa architektoniczna podkreśla podział przestrzeni na trzy główne budynki, z każdym skoncentrowanym na innych funkcjach administracyjnych. Taki podział umożliwia lepsze dostosowanie się do potrzeb różnych grup użytkowników, co z kolei poprawia efektywność obsługi i zadowolenie z korzystania z przestrzeni.

Natomiast perspektywa człowieka jest centralnym punktem projektu, gdzie dobrostan pracowników i odwiedzających jest priorytetem. Atrium pełni nie tylko rolę przestrzeni przejściowej, ale także staje się miejscem spotkań, relaksu i integracji społecznej. Dodatkowo, wprowadzenie żłobka dla dzieci pracowników, siłowni oraz kafeterii sprzyja budowaniu społeczności w miejscu pracy i wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne użytkowników.

Podział funkcji kampusu umożliwia indywidualne traktowanie spraw i problemów użytkowników, a także odciążenie urzędników poprzez pracę w bardziej zorganizowanych i przystępnych budynkach. Dodatkowe udogodnienia, takie jak siłownia czy żłobek, są elementami prospołecznej agendy projektu, które integrują się z resztą przestrzeni w sposób harmonijny i funkcjonalny.

Ważnym aspektem projektu jest także dbałość o środowisko naturalne. Wykorzystanie zielonego atrium jako naturalnego filtra powietrza, nasadzenia roślin aromatycznych oraz bioróżnorodność, wspierają lokalne ekosystemy i poprawiają jakość środowiska biurowego. Dodatkowo, zrównoważone podejście do zużycia energii poprzez m.in. odpowiednią izolację budynków oraz wykorzystanie energii odnawialnej przyczynia się do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

KW PSP Wyniki – I nagroda

I NAGRODA
Katarzyna Jędrzejczak Gdańsk
Marcin Podlewski Gdańsk
Michał Siedacz Gdańsk
Adam Specht Gdańsk

Skład zespołu autorskieqo:
Katarzyna Jędrzejczak, Marcin Podlewski, Michał Siedacz, Krzysztof Kozłowski, Adam Specht
I Nagrodę przyznano za najlepsze w ocenie Sądu spełnienie wymogów konkursowych. Za posługiwanie się uniwersalnym językiem architektury niebudzącym kontrowersji przy realizacji obiektu w ścisłej zabudowie zabytkowego śródmieścia. Za dobre rozwiązanie funkcjonalne.
311697197_492565039578953_6689117164697057775_n 311771845_492565002912290_8189685931732480320_n 312606746_492565082912282_843292954152572843_n 312793970_492564882912302_1937182890459062438_n

KW PSP Wyniki – II nagroda

II NAGRODA
AMP Architekt Michał Piech Łódź
Projekt Officyna Pracownia Architektury Piotr Cegielski Łódź
LUMIOO sp. z o.o. Łódź

Skład zespołu autorskiego:
Michał Piech, Piotr Cegielski, Łukasz Chodorowski
Il Nagrodę przyznano za przemyślane wkomponowanie bryły nowo projektowanego budynku w przestrzeń miejsca, w sposób pozwalający na ekspozycje miejsca historycznego muru i wykorzystanie w umiejętny sposób przestrzeni pomiędzy nim a planowanym budynkiem. Jury wysoko oceniło również prostą, nowoczesną i powściągliwą architekturę, która poprzez kontrast podkreśla znaczenie obiektów historycznych znajdujących się w obszarze opracowania.
311778908_492563899579067_5521317377767916310_n 311797737_492563979579059_1559383348942106954_n 312248189_492563856245738_8321353637298579782_n 312651967_492563909579066_4502288098286935465_n