STAROSTWO – I nagroda

I Nagrodę w Konkursie w wysokości 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymuje :

Opracowanie konkursowe o numerze 032

UCZESTNIK KONKURSU

Toprojekt Marek Wawrzyniak,
ul. Chrobrego 21, 44-200 Rybnik

Skład zespołu autorskiego:

  1. Marek Wawrzyniak 
  2. Karol Wawrzyniak 
  3. Agata Skiba 
  4. Pushkraj Tambdey 
  5. Katarzyna Mazurek  
  6. Monika Dudzik 
  7. Marek Lis 
  8. Jakub Pielecha 

Opinia sądu konkursowego o pracy konkursowej

Nagrodę przyznano za czytelny układ przestrzenny, poprawne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, bezpieczeństwo i komfort użytkowników oraz optymalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Projektanci uwzględnili w pracy konkursowej warunki geologiczne w szczególności wysoki poziom wód gruntowych umiejscawiając parking na poziomie terenu pod budynkiem. Poprzez ograniczenie liczby kondygnacji, zlokalizowano podstawowe funkcje na jednym poziomie. Na uwagę zasługuje konstrukcja przykrycia dwukondygnacyjnej sali operacyjnej i sali rady zaprojektowanej z drewna klejonego, a na ścianach zaprojektowano panele akustyczne z jasnego drewna sprawiając, że wnętrze stanie się ciepłe, przyjazne i przytulne. Sala rady jest otwarta zarówno na widok z hali operacyjnej, jak i z zewnątrz.

Budynek o wysokości do 12 m posiada trzy kondygnacje o czytelnej i prostej formie. Pionowe przeszklenia w rytmicznym układzie zapewniają doświetlenie wnętrza i ograniczają przegrzewanie się budynku.  Projekt harmonijnie nawiązuje do otoczenia formą i wysokością budynku, zachowaniem istniejącego drzewostanu i wprowadzeniem rozwiązań ograniczających negatywny wpływ budynku na środowisko naturalne, takich jak zielone dachy, montaż paneli fotowoltaicznych, retencyjność wód opadowych.