STAROSTWO – wyróżnienie równorzędne

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE w wysokości 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymują:

Opracowanie konkursowe o numerze 014

UCZSETNIK KONKURSU

P2PA Sp. z o.o. 
ul. Rynek 25, 50-101 Wrocław

Skład zespołu autorskiego:

  1. Jakub Podgórski
  2. Maciej Popławski

Opinia sądu konkursowego o pracy konkursowej

Jury konkursu przyznało pracy wyróżnienie za stworzenie architektury o prostej i wysublimowanej formie, jednocześnie odpowiadającej w sposób twórczy na potrzeby i problematykę funkcjonowania nowoczesnego urzędu. Komisja konkursowa wysoko oceniła warsztat projektowy – minimalistyczne w wyrazie a przy tym ciekawe proporcje budynku przy powściągliwym doborze rozwiązań elewacyjnych i materiałów. Podział przestrzeni został dostosowany do aktywności w budynku poprzez czytelny układ funkcjonalny pozwalający na strefowanie funkcji a zarazem możliwość interakcji pomiędzy pracownikami urzędu i społeczeństwem. 

Doceniono proste i równocześnie utylitarne wnętrza. Doskonale zaprojektowany przy zastosowaniu ograniczonej ilości materiałów reprezentacyjny hol główny (drewno, beton) oraz ich konsekwentne i spójne zastosowanie, pozwoliło uzyskać klimat budynku o zrównoważonej i nowoczesnej formie. Słusznie zdecydowano o usytuowaniu części parkingu w poziomie przyziemia, powściągliwie dostosowując otoczenie do prostej formy budynku. 

Część opracowania poświęcona odpowiednio rozwiązanym zagadnieniom technologicznym, które wyróżniają się spójnością założeń i holistycznym podejściem do problematyki współczesnej architektury, jej trwałości w czasie i zminimalizowaniu wpływu na środowisko.