CKK Jordanki z tytułem Bryły Roku 2015!

01

Mamy wielką przyjemnośœć poinformować, że otwarte w 2015 roku w Toruniu Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zdobyło I Nagrodę Jury w Konkursie Bryła Roku 2015!

CKK Jordanki została zaprojektowana przez znanego hiszpańskiego architekta Fernando Menis’a w drodze konkursu architektonicznego organizowanego przez SARP O/ Toruń w 2008 roku. Wielofunkcyjne sale koncertowe i kongresowe ubrane zostały w odważną i zaskakującą bryłę, która stanowi jedną z największych kulturalnych inwestycji zrealizowanych ostatnimi czasy w Polsce.

http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,19982052,bryla-roku-2015-poznaj-zwyciezcow-tegorocznej-edycji-konkursu.html

 

 

Witamy na stronie SARP Toruń

01

Witamy serdecznie na nowej stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Toruń. Zapraszamy do kontaktu oraz zachęcamy do œledzenia najnowszych wydarzeń ze œwiata architektury, zarówno toruńskiego, jak i ogólnopolskiego.

SARP zrzesza ludzi architektury od ponad 130 lat. Wœród członków można odnaleŸć takie znane osobistoœci jak: Bohdan Pniewski, Marek Leykam czy Jan Bogusławski – wybitni polscy architekci. Do dziœ najzdolniejsi twórcy polskiej architektury w ramach stowarzyszenia dbajš o naszš przestrzeń poprzez: tworzenie warunków do rozwoju twórczoœci architektonicznej, rozwój warsztatu i zawodu architekta oraz stanie na straży dawnej architektury. SARP realizuje te cele między innymi poprzez publiczne zabieranie głosów w sprawach dotyczšcych przestrzeni, edukację architektonicznš czy organizację konkursów i festiwali.