STAROSTWO – wyróżnienie równorzędne

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE w wysokości 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymują:

Opracowanie konkursowe o numerze 041

UCZESTNIK KONKURSU

Dot Architekci Spółka z o.o.
ul. Słowackiego 32/34 lok 27, 87-100 Toruń

Skład zespołu autorskiego:

  1. Filip Kaszewski
  2. Mikołaj Konieczny
  3. Marek Kaszewski 

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej

„Pionierski przykład wykorzystania Sztucznej Inteligencji w pracy” – takim hasłem wstępu autorzy rozpoczęli prezentację swojej koncepcji. W obiekcie przewidziano zastosowanie Sztucznej Inteligencji, która wspiera pracę użytkowników budynku i ułatwia korzystanie z usług urzędu Klientom poprzez m.in. automatyczne wypełnianie wniosków. Sprawuje również kontrolę nad budynkiem, jego ogrzaniem, zużyciem energii etc. 

Obiekt został podzielony na pięć tzw. sekcji o określonych funkcjach, połączonych ze sobą wspólnym zagospodarowaniem terenu i parkingiem podziemnym, co stanowi ciekawe rozwiązanie. Główne patio, przestrzeń zielona ogólnodostępna, oddzielone zostało od frontu działki zadaszonym pasażem. Architektura przyjazna w odbiorze a jednocześnie utrzymująca powagę urzędu. Ciepła kolorystyka, elewacja wykonana z naturalnych materiałów, wyposażona w donice z zielenią ją okalającą.