Witamy na stronie SARP Toruń

01

Witamy serdecznie na nowej stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Toruń. Zapraszamy do kontaktu oraz zachęcamy do œledzenia najnowszych wydarzeń ze œwiata architektury, zarówno toruńskiego, jak i ogólnopolskiego.

SARP zrzesza ludzi architektury od ponad 130 lat. Wœród członków można odnaleŸć takie znane osobistoœci jak: Bohdan Pniewski, Marek Leykam czy Jan Bogusławski – wybitni polscy architekci. Do dziœ najzdolniejsi twórcy polskiej architektury w ramach stowarzyszenia dbajš o naszš przestrzeń poprzez: tworzenie warunków do rozwoju twórczoœci architektonicznej, rozwój warsztatu i zawodu architekta oraz stanie na straży dawnej architektury. SARP realizuje te cele między innymi poprzez publiczne zabieranie głosów w sprawach dotyczšcych przestrzeni, edukację architektonicznš czy organizację konkursów i festiwali.