STAROSTWO – wyróżnienie równorzędne

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE w wysokości 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymują:

Opracowanie konkursowe o numerze 030

UCZESTNIK KONKURSU

Skład zespołu autorskiego:

  1. Stefan Zieliński
  2. Ziemowit Belter
  3. Paulina Belter
  4. Miłosz Stopiński
  5. Daniela Owedyk-Idziak
  6. Łukasz Idziak

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej

Koncepcja urbanistyczna stawia na kampusową formę kwartałową, odwołującą się do przyjaznych dla ludzi proporcji śródmiejskich. Zabudowa otacza istniejący szpaler drzew, tworząc atrium w formie parku kieszonkowego. Ta architektoniczna organizacja przestrzeni nie tylko harmonizuje z otoczeniem, ale także kształtuje przyjazny dla człowieka kontekst.

Perspektywa architektoniczna podkreśla podział przestrzeni na trzy główne budynki, z każdym skoncentrowanym na innych funkcjach administracyjnych. Taki podział umożliwia lepsze dostosowanie się do potrzeb różnych grup użytkowników, co z kolei poprawia efektywność obsługi i zadowolenie z korzystania z przestrzeni.

Natomiast perspektywa człowieka jest centralnym punktem projektu, gdzie dobrostan pracowników i odwiedzających jest priorytetem. Atrium pełni nie tylko rolę przestrzeni przejściowej, ale także staje się miejscem spotkań, relaksu i integracji społecznej. Dodatkowo, wprowadzenie żłobka dla dzieci pracowników, siłowni oraz kafeterii sprzyja budowaniu społeczności w miejscu pracy i wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne użytkowników.

Podział funkcji kampusu umożliwia indywidualne traktowanie spraw i problemów użytkowników, a także odciążenie urzędników poprzez pracę w bardziej zorganizowanych i przystępnych budynkach. Dodatkowe udogodnienia, takie jak siłownia czy żłobek, są elementami prospołecznej agendy projektu, które integrują się z resztą przestrzeni w sposób harmonijny i funkcjonalny.

Ważnym aspektem projektu jest także dbałość o środowisko naturalne. Wykorzystanie zielonego atrium jako naturalnego filtra powietrza, nasadzenia roślin aromatycznych oraz bioróżnorodność, wspierają lokalne ekosystemy i poprawiają jakość środowiska biurowego. Dodatkowo, zrównoważone podejście do zużycia energii poprzez m.in. odpowiednią izolację budynków oraz wykorzystanie energii odnawialnej przyczynia się do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.