Składanie prac w konkursie na prawobrzeże

Ze względu na termin składania prac w konkursie biuro SARP czynne będzie we wtorek 15.09.2020 w godzinach 12.00-15.00

W razie konieczności przekazania pracy konkursowej w innym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem wskazanym w Regulaminie konkursu.