Odeszła Anna…

Wczoraj odeszła Anna…

Anna Pacowa rozpoczęła pracę w Pracowni Usług Architektonicznych SARP o/Toruń w dniu 1 lutego 1988 r. na stanowisku specjalisty do spraw umów. Do pracy została przyjęta przez kolegę arch. Antoniego Placa.  Od roku 1990 pełniła funkcję kierownika Biura SARP.

Wykonywała swoje obowiązki sumiennie i z oddaniem, łącząc umiejętności organizacyjne ze społecznym zaangażowaniem. Dbała nie tylko o sprawy członkowskie i administracyjne, ale również o finanse naszego oddziału. Organizowała wykłady i prelekcje branżowe, w których zawsze razem z nami uczestniczyła. Integrowała naszą architektoniczną społeczność na regularnych okolicznościowych spotkaniach.

Była dobrym duchem Stowarzyszenia. Zawsze służyła pomocą i wychodziła z inicjatywą jej udzielania wszystkim potrzebującym. Była koleżanką i powiernikiem naszych spraw, również tych osobistych.

W uznaniu zasług dla SARP otrzymała dn. 08.08.2016 Medal im. Zygmunta Skrzydlewskiego.

Anna była z nami prawie 30 lat.

Pozostanie w naszej pamięci.

 

sob_1104