Konkurs KW PSP – odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

Na stronie „KONKURSY” publikujemy odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie na KW PSP w Toruniu.