Konkurs architektoniczny na modernizację i rozbudowę budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu

01Gmina Miasta Toruń we współpracy z SARP Toruń oraz SARP Bydgoszcz ogłasza jednoetapowy konkurs realizacyjno – studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu oraz zagospodarowanie terenów wokół basenu na cele rekreacyjno – sportowe”.

Szczegóły na stronie: http://www.sarptorun.pl/konkursy