TEORIA i PRAKTYKA

W imieniu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza, chcielibyśmy zainteresować i zaprosić młodych architektów (<40) do dwóch programów Fundacji – TEORIA I PRAKTYKA.

TEORIA to konkurs na najlepszy tekst o tematyce relacji architektury i kultury, który zostanie opublikowany w dwujęzycznej serii wydawniczej Architektura Kultury Kultura Architektury. Każda edycja konkursu kończy się publiczną prezentacją książki.

PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program dla młodych architektów, w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub zespół otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni publicznej w Polsce. Powstały w ramach stypendium projekt zakończy się publiczną
prezentacją.

Wszystkie informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie http://www.fundacja-sk.pl/

praktyka teoria

Odeszła Anna…

Wczoraj odeszła Anna…

Anna Pacowa rozpoczęła pracę w Pracowni Usług Architektonicznych SARP o/Toruń w dniu 1 lutego 1988 r. na stanowisku specjalisty do spraw umów. Do pracy została przyjęta przez kolegę arch. Antoniego Placa.  Od roku 1990 pełniła funkcję kierownika Biura SARP.

Wykonywała swoje obowiązki sumiennie i z oddaniem, łącząc umiejętności organizacyjne ze społecznym zaangażowaniem. Dbała nie tylko o sprawy członkowskie i administracyjne, ale również o finanse naszego oddziału. Organizowała wykłady i prelekcje branżowe, w których zawsze razem z nami uczestniczyła. Integrowała naszą architektoniczną społeczność na regularnych okolicznościowych spotkaniach.

Była dobrym duchem Stowarzyszenia. Zawsze służyła pomocą i wychodziła z inicjatywą jej udzielania wszystkim potrzebującym. Była koleżanką i powiernikiem naszych spraw, również tych osobistych.

W uznaniu zasług dla SARP otrzymała dn. 08.08.2016 Medal im. Zygmunta Skrzydlewskiego.

Anna była z nami prawie 30 lat.

Pozostanie w naszej pamięci.

 

sob_1104

Konkurs – odpowiedzi na pytania

W dniu 19.05.2016 roku wpłynął do Zamawiającego wniosek dotyczący zmiany regulaminu konkursu na modernizację i rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu  oraz zagospodarowanie terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe.

Wniosek dotyczył wymagań jakie musi spełnić uczestnik konkursu .

Proponowano by przy wykonywaniu pracy konkursowej uczestniczyli:

  • 1 projektant z uprawnieniami w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz mający doświadczenie w zakresie wykonania projektów architektoniczno-budowlanych obiektów rekreacyjno-sportowych. Doświadczenie osoby , którą dysponuje uczestnik powinno polegać na wykonaniu co najmniej jednego projektu nowego obiektu lub przebudowy istniejącego obiektu rekreacyjno-sportowego (np. basenu, hali sportowo-widowiskowej, kompleksu sportowego) o kubaturze zbliżonej do tej w budynku będącym przedmiotem opracowania tj. min. 2000m3, który uzyskał w okresie ostatnich 3 lat pozwolenie na budowę licząc od dnia składania wniosku o dopuszczenie do udziału  w konkursie,
  • 1 projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz  mający doświadczenie w zakresie wykonywania projektów obiektu rekreacyjno-sportowego zawierającego basen. Doświadczenie osoby, którą dysponuje uczestnik powinno polegać na wykonaniu co najmniej jednego projektu nowego obiektu lub przebudowy istniejącego obiektu rekreacyjno-sportowego zawierającego basen.

 

Odpowiedź  Zamawiającego:

Zamawiający, po analizie proponowanych zmian pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu regulaminu.

Konferencja na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych w służbie zdrowia

Zainteresowanych tematem architektów zapraszamy na konferencję poświęconą budowie, wyposażeniu i modernizacji obiektów medycznych.

Szczegóły:

http://beta.virtus.com.pl/konferencja-esculap-nowoczesne-rozwiazania-technologiczne-w-sluzbie-zdrowia

Konkurs architektoniczny na modernizację i rozbudowę budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu

01Gmina Miasta Toruń we współpracy z SARP Toruń oraz SARP Bydgoszcz ogłasza jednoetapowy konkurs realizacyjno – studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu oraz zagospodarowanie terenów wokół basenu na cele rekreacyjno – sportowe”.

Szczegóły na stronie: http://www.sarptorun.pl/konkursy

CKK Jordanki z tytułem Bryły Roku 2015!

01

Mamy wielką przyjemnośœć poinformować, że otwarte w 2015 roku w Toruniu Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zdobyło I Nagrodę Jury w Konkursie Bryła Roku 2015!

CKK Jordanki została zaprojektowana przez znanego hiszpańskiego architekta Fernando Menis’a w drodze konkursu architektonicznego organizowanego przez SARP O/ Toruń w 2008 roku. Wielofunkcyjne sale koncertowe i kongresowe ubrane zostały w odważną i zaskakującą bryłę, która stanowi jedną z największych kulturalnych inwestycji zrealizowanych ostatnimi czasy w Polsce.

http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,19982052,bryla-roku-2015-poznaj-zwyciezcow-tegorocznej-edycji-konkursu.html

 

 

Rewitalizacja po szwedzku na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu

01

W dniu 28.04.2016 odbył się wykład Józefa Neterowicza – Radcy Ambasady Szwecji w Warszawie, na temat szwedzkich przykładów rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz osiedli z „wielkiej płyty”. Wykład współorganizowany przez SARP Toruń – arch. Pawła Pietrzaka.

Witamy na stronie SARP Toruń

01

Witamy serdecznie na nowej stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Toruń. Zapraszamy do kontaktu oraz zachęcamy do œledzenia najnowszych wydarzeń ze œwiata architektury, zarówno toruńskiego, jak i ogólnopolskiego.

SARP zrzesza ludzi architektury od ponad 130 lat. Wœród członków można odnaleŸć takie znane osobistoœci jak: Bohdan Pniewski, Marek Leykam czy Jan Bogusławski – wybitni polscy architekci. Do dziœ najzdolniejsi twórcy polskiej architektury w ramach stowarzyszenia dbajš o naszš przestrzeń poprzez: tworzenie warunków do rozwoju twórczoœci architektonicznej, rozwój warsztatu i zawodu architekta oraz stanie na straży dawnej architektury. SARP realizuje te cele między innymi poprzez publiczne zabieranie głosów w sprawach dotyczšcych przestrzeni, edukację architektonicznš czy organizację konkursów i festiwali.