Konkurs na Plac Rapackiego – uzupełnienie

 

W dziale KONKURSY znalazło się uzupełnienie materiałów o standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej w Toruniu. Materiały znalazły się także na naszym koncie dropbox.

W związku z pojawieniem się błędu pisarskiego w Regulaminie Konkursu (pkt. 1.4.5.), informujemy, iż termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych ulega korekcie z 29.02.2018 na 28.02.2018 r.

TEORIA i PRAKTYKA

W imieniu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza, chcielibyśmy zainteresować i zaprosić młodych architektów (<40) do dwóch programów Fundacji – TEORIA I PRAKTYKA.

TEORIA to konkurs na najlepszy tekst o tematyce relacji architektury i kultury, który zostanie opublikowany w dwujęzycznej serii wydawniczej Architektura Kultury Kultura Architektury. Każda edycja konkursu kończy się publiczną prezentacją książki.

PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program dla młodych architektów, w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub zespół otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni publicznej w Polsce. Powstały w ramach stypendium projekt zakończy się publiczną
prezentacją.

Wszystkie informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie http://www.fundacja-sk.pl/

praktyka teoria

Odeszła Anna…

Wczoraj odeszła Anna…

Anna Pacowa rozpoczęła pracę w Pracowni Usług Architektonicznych SARP o/Toruń w dniu 1 lutego 1988 r. na stanowisku specjalisty do spraw umów. Do pracy została przyjęta przez kolegę arch. Antoniego Placa.  Od roku 1990 pełniła funkcję kierownika Biura SARP.

Wykonywała swoje obowiązki sumiennie i z oddaniem, łącząc umiejętności organizacyjne ze społecznym zaangażowaniem. Dbała nie tylko o sprawy członkowskie i administracyjne, ale również o finanse naszego oddziału. Organizowała wykłady i prelekcje branżowe, w których zawsze razem z nami uczestniczyła. Integrowała naszą architektoniczną społeczność na regularnych okolicznościowych spotkaniach.

Była dobrym duchem Stowarzyszenia. Zawsze służyła pomocą i wychodziła z inicjatywą jej udzielania wszystkim potrzebującym. Była koleżanką i powiernikiem naszych spraw, również tych osobistych.

W uznaniu zasług dla SARP otrzymała dn. 08.08.2016 Medal im. Zygmunta Skrzydlewskiego.

Anna była z nami prawie 30 lat.

Pozostanie w naszej pamięci.

 

sob_1104

Konkurs – odpowiedzi na pytania

W dniu 19.05.2016 roku wpłynął do Zamawiającego wniosek dotyczący zmiany regulaminu konkursu na modernizację i rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu  oraz zagospodarowanie terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe.

Wniosek dotyczył wymagań jakie musi spełnić uczestnik konkursu .

Proponowano by przy wykonywaniu pracy konkursowej uczestniczyli:

  • 1 projektant z uprawnieniami w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz mający doświadczenie w zakresie wykonania projektów architektoniczno-budowlanych obiektów rekreacyjno-sportowych. Doświadczenie osoby , którą dysponuje uczestnik powinno polegać na wykonaniu co najmniej jednego projektu nowego obiektu lub przebudowy istniejącego obiektu rekreacyjno-sportowego (np. basenu, hali sportowo-widowiskowej, kompleksu sportowego) o kubaturze zbliżonej do tej w budynku będącym przedmiotem opracowania tj. min. 2000m3, który uzyskał w okresie ostatnich 3 lat pozwolenie na budowę licząc od dnia składania wniosku o dopuszczenie do udziału  w konkursie,
  • 1 projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz  mający doświadczenie w zakresie wykonywania projektów obiektu rekreacyjno-sportowego zawierającego basen. Doświadczenie osoby, którą dysponuje uczestnik powinno polegać na wykonaniu co najmniej jednego projektu nowego obiektu lub przebudowy istniejącego obiektu rekreacyjno-sportowego zawierającego basen.

 

Odpowiedź  Zamawiającego:

Zamawiający, po analizie proponowanych zmian pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu regulaminu.

Konferencja na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych w służbie zdrowia

Zainteresowanych tematem architektów zapraszamy na konferencję poświęconą budowie, wyposażeniu i modernizacji obiektów medycznych.

Szczegóły:

http://beta.virtus.com.pl/konferencja-esculap-nowoczesne-rozwiazania-technologiczne-w-sluzbie-zdrowia